Përshëndetje,

duke përdorur aftësitë tona krijuese dhe inxhinierike / programuese të dizajnimit, ndërtojmë dhe mirëmbajmë faqe të internetit.

Ne krijojmë pamjen, paraqitjen dhe tiparet e një faqe interneti. Përveç gjërave tjera ne punojmë me ekipet e zhvillimit ose menaxherët për mbajtjen e siteve të përditësuara dhe prioritetet e nevojave të tyre.

Ne jemi përgjegjës për krijimin e faqeve të mrekullueshme për klientët tanë. Detyrat kryesore tona përfshijnë konceptimin dhe zbatimin e ideve krijuese për faqet e internetit të klientit, si dhe krijimin e elementeve vizuale që janë në përputhje me kërkesën e klientëve tanë.

Ju do të punoni ngushtë me ekipin tonë të zhvillimit të web-it për të siguruar një zbatim të duhur dhe pa probleme.

Stafi,

GashiWEB