Ofrojmë këto shërbime:

  • WEBDESIGN – Konceptimi i ideve krijuese me klientët, testimi dhe përmirësimi i dizajnit të faqes së internetit, vendosja e udhëzimeve të projektimit, standardeve dhe praktikave më të mira, ruajtja e paraqitjes së faqeve duke zbatuar standardet e përmbajtjes, komunikimi i ideve të projektimit duke përdorur flukset e përdoruesit, rrjedhat e procesit, hartat e siteve dhe telegramet, përfshirja e funksioneve dhe karakteristikave në faqet e internetit, projektimi i faqeve të mostrës duke përfshirë ngjyrat dhe fontet, përgatitja e planeve të dizajnit dhe prezantimi i strukturës së internetit.
  • SERVISIM I KOMPJUTERËVE – Riparim, instalim, konfigurim, mbrojtje e të dhënave etj.
  • PROGRAMIM – Krijimin e programeve të ndryshme sipas kërkesave të klientit.